Objectives

OBJECTIVES

Introducció

Al gener 2014, el nombre de persones vivint a la EU-28 que eren ciutadants d’un pais extern a aquest grup era de 19,6 milions (3,9% de la població). Entre 1992 i 2015, es va doblar el nombre de sol·licituds d’asil, essent el 29% de menors d’edat i el 23% d’aquests, menors no acompanyats (Eurostat, 2015, Migration and Migrant Population Statistics Report). Alguns grups d’immigrants vulnerables i refugiats (IVR), especialment dones i els menors no acompanyats, poden fer front a dificultats per accedir a serveis sanitaris o socials de qualitat. Aquestes limitacions són degudes a: barreres lingüístiques, diferents aproximacions culturals a la salut, manca de familiaritat amb els sistemes de salut, exclusió social, situació administrativa irregular, burocràcia, dificultats econòmiques, precarietat laboral, dificultats per establir-se al nou país, etc. Els sistemes de salut han de buscar noves eines per poder donar resposta a les necessitats d’una població de IVR molt heterogènia.

Objectiu general

El projecte MyHealth té com a principal objectiu millorar la qualitat i l’accés sanitari als IVR nouvinguts (menys de 5 anys), desenvolupant i implementant models basats en el coneixement de la comunitat i que facilitin l’apoderament d’aquest col·lectiu. El projecte es centrarà especialment en dones i menors no acompanyats i consta d’una xarxa Europea d’11 socis amb llarga experiència en el tema.

BROCHURE

Spanish (download) Czech (download)
  English (download) Italian (download)
  German (download) Greek (download)
  Català (download)

Socis del projecte

1. Fundació Hospital Universitari Vall D’Hebron-Institut de Recerca (VHIR), Espanya (Coordinadors)
2. Institut Català de la Salut (ICS-HUVH), Espanya
3. Syn Eirmos NGO of Social Solidarity Astiki Etairia, (SYN-EIRMOS), Grècia
4. Migrantas e.V (Migrantas), Alemanya
5. Consonant (Consonant), Gran Bretanya
6. European Institute of Women’s Health (EIWH), Irlanda
7. University of Greenwich (UoG), Gran Bretanya
8. Asserta Global Healthcare Solution (Asserta), Espanya
9. Fakultni Nemocine U Sv. Anny V Brne (FNUSA), República Txeca
10. Regione Emilia-Romagna (RER), Itàlia
11. PUK der Charité im SHK (CHARITE), Alemanya

Objectius específics

1

Desenvolupar un mapa interactiu amb els principals recursos i associacions per a immigrants; els principals actors en l’àrea, els aspectes legals i organitzatius dels sistemes de salut en els països del consorci i les eines tecnològiques en salut per aquest col·lectiu.

2

Descriure els principals problemes de salut dels immigrants visitats en els centres del consorci.

3

Definir i desenvolupar estratègies d’intervenció per a IVR en matèria de salut mental, malalties infeccioses i malalties no transmissibles utilitzant una aproximació a través de la salut comunitària.

4

Desenvolupar una plataforma electrònica que inclogui les eines tecnològiques que facilitin l’accés a informació sanitària i ajudi al desenvolupament d’aplicacions que continguin informació de salut.

5

Implementar estudis pilots amb les estratègies i eines desenvolupades per intentar donar resposta a les necessitats detectades durant el projecte.

6

Entrenar i involucrar als principals actors (des dels usuaris fins els gestors) en la importància d’un treball en xarxa a nivell del sistema de salut.

7

Assegurar una gestió i comunicació efectiva per a MyHealth.

Beneficiaris

Target Audiences
 • Immigrants vulnerables i refugiats (IVR), especialment dones i menors no acompanyats.
 • Pacients i associacions.
 • Professionals sanitaris.
 • ONGs de salut.
 •  Plataformes socials.
 • Govern i agències internacionals de salut.
 •  Investigadors en el camp de la salut i aspectes socials.

Principals resultats

Main Outcomes
 1. Mapa interactiu online.
 2. Revisió de les preocupacions i situació de salut dels IVR.
 3.  Definició de les millors estratègies per a la promoció de la salut.
 4. Avaluació dels estudis pilots de les estratègies definides.
 5. Guia per a la integració de les TIC per als IVR.