Objectives

OBJECTIVES

Proč MyHealth?

Migranti se potýkají se zhoršeným zdravím a omezenou dostupností zdravotnických služeb v důsledku jazykové bariéry, nedostatečného porozumění odlišné kultuře, sociálního vyloučení, nedostatku
dokumentace, byrokracie a ekonomických obtíží. Systémy zdravotní péče by měly být připraveny reagovat na jejich různé
potřeby.

Cíl

Zlepšit přístup ohrožených imigrantů a uprchlíků ke zdravotní péči  vývoje a zavádění modelů založených na know-how evropské multidisciplinární sítě.

BROCHURE

Spanish (download) Czech (download)
  English (download) Italian (download)
  German (download) Greek (download)
  Catalan (download)

Partneři

 1. Vall d’Hebron Research Institute, Španělsko
 2. Institut Català de la Salut, Španělsko
 3. Syn-Eirmos Social Solidarity NGO, Řecko
 4. Migrantas e.V (Migrantas), Německo
 5. Consonant (Consonant), Velká Británie
 6. European Institute of Women’s Health, Irsko
 7. University of Greenwich, Velká Británie
 8. Asserta Global Healthcare Solution, Španělsko
 9. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ČR
 10. Regione Emilia Romagna, Itálie
 11. Charité-Universitätsmedizin Berlin, Německo

Obiettivi specifici

1

Vytvořit komplexní interaktivní mapu poukazující jak na základní zdravotní problémy, hlavní aktéry a zúčastněné strany, tak na referenční sítě zabývající se transferem finančních prostředků migrantů svým rodinám do rodné země. Poukázat na právní a organizační aspekty zdravotního systému v partnerských zemích a dostupné ICT nástrojích.

2

Jasně definovat současné zdravotní problémy migrantů léčených ve zdravotnických zařízeních.

3

Definovat a rozvíjet zdravotní strategie jak v oblasti duševního zdraví, tak v oblasti přenosných a nepřenosných chorob s využitím přístupu komunity ke zdraví.

4

Vytvořit ICT platformu sloužící jako podpůrný nástroj. Rozvíjet ICT aplikace pro rozvoj v oblasti zdravotnických služeb a informací.

5

Definované strategie a modely aplikovat v pilotním projektu v nemocnici, která se konsorcia účastní.

6

Trénovat a zapojovat klíčové jedince (od uživatelů po management) v hodnotovém žebříčku systému zdravotnictví.

7

Zajistit efektivní management a komunikaci pro nástroje projektu MyHealth.

Cílové skupiny

Target Audiences
 • Ohrožení migranti a uprchlíci
 • Pacienti a skupiny chránící jejich zájmy
 • Zdravotničtí pracovníci
 • Nevládní zdravotnické organizace
 • Sociální platformy
 • Vládní a mezinárodní zdravotnické agentury
 • Sociální výzkumníci

Hlavní výstupy

Main Outcomes
 1. Online interaktivní mapa
 2. Pilotní zjišťování aktuálního zdravotního stavu a obtíží
 3. Registr nejlepších strategií pro zlepšování zdraví
 4. Vyhodnocení pilotních modelů
 5. Průvodce pro začlenění ICT řešení pro ohrožené imigranty a uprchlíky