Objectives

OBJECTIVES

POZADÍ

Počet občanů ze třetích zemí žijících v 28 členských státech EU, činil v lednu 2014 19,6 milionu lidí. To představuje 3,9% obyvatel členských států EU. Počet žádostí o azyl se v letech 1992 až 2015 téměř zdvojnásobil. 29% z těchto žádostí byly žádosti nezletilých osob, 23% žádostí náleželo osobám nezletilým bez doprovodu (Eurostat, 2015, Statistická zpráva o migraci a migrační populaci).
Podpora dobrých životních podmínek a přístupu ke kvalitním zdravotním a sociálním službám je pro ohrožené populace často omezená. Migranti mají nepřiměřeně zhoršené zdraví a často komplikovaný přístup ke zdravotním službám. Obtíže s přístupem k systémům zdravotní péče vyplývají z různých příčin, mimo jiné z jazykových bariér, nedostatečného porozumění různým kulturám, sociálního vyloučení, nedostatku dokumentace, byrokracie a ekonomických obtíží. Zranitelní migranti a uprchlíci jsou heterogenní skupinou, která čelí problémům v oblasti zdraví a systémy zdravotní péče by měly být připraveny reagovat na jejich různé potřeby.

GLOBÁLNÍ CÍL

Hlavním cílem projektu MyHealth je zlepšit přístup nově příchozích zranitelných imigrantů a uprchlíků ke zdravotnictví. Dosáhnout toho chceme prostřednictvím vývoje a implementace modelů založených na know-how evropské multidisciplinární sítě. Projekt MyHealth se zaměří na nově příchozí ženy a nezletilé osoby bez doprovodu, kteří jsou v Evropě méně než 5 let.

BROŽURA

Spanish (download) Czech (download)
  English (download) Italian (download)
  German (download) Greek (download)
  Catalan (download)

Partneři

 1. Vall d’Hebron Research Institute, Španělsko
 2. Institut Català de la Salut, Španělsko
 3. Syn-Eirmos Social Solidarity NGO, Řecko
 4. Migrantas e.V (Migrantas), Německo
 5. Consonant (Consonant), Velká Británie
 6. European Institute of Women’s Health, Irsko
 7. University of Greenwich, Velká Británie
 8. Asserta Global Healthcare Solution, Španělsko
 9. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ČR
 10. Regione Emilia Romagna, Itálie
 11. Charité-Universitätsmedizin Berlin, Německo

CENTRÁLNÍ CÍLE

1

Vytvořit komplexní interaktivní mapu poukazující jak na základní zdravotní problémy, hlavní aktéry a zúčastněné strany, tak na referenční sítě zabývající se transferem finančních prostředků migrantů svým rodinám do rodné země. Poukázat na právní a organizační aspekty zdravotního systému v partnerských zemích a dostupné ICT nástrojích.

2

Jasně definovat současné zdravotní problémy migrantů léčených ve zdravotnických zařízeních.

3

Definovat a rozvíjet zdravotní strategie jak v oblasti duševního zdraví, tak v oblasti přenosných a nepřenosných chorob s využitím přístupu komunity ke zdraví.

4

Vytvořit ICT platformu sloužící jako podpůrný nástroj. Rozvíjet ICT aplikace pro rozvoj v oblasti zdravotnických služeb a informací.

5

Definované strategie a modely aplikovat v pilotním projektu v nemocnici, která se konsorcia účastní.

6

Trénovat a zapojovat klíčové jedince (od uživatelů po management) v hodnotovém žebříčku systému zdravotnictví.

7

Zajistit efektivní management a komunikaci pro nástroje projektu MyHealth.

Cílové skupiny

Target Audiences
 • Ohrožení migranti a uprchlíci
 • Pacienti a skupiny chránící jejich zájmy
 • Zdravotničtí pracovníci
 • Nevládní zdravotnické organizace
 • Sociální platformy
 • Vládní a mezinárodní zdravotnické agentury
 • Sociální výzkumníci

Hlavní výstupy

Main Outcomes
 1. Online interaktivní mapa
 2. Pilotní zjišťování aktuálního zdravotního stavu a obtíží
 3. Registr nejlepších strategií pro zlepšování zdraví
 4. Vyhodnocení pilotních modelů
 5. Průvodce pro začlenění ICT řešení pro ohrožené imigranty a uprchlíky