Madrid for all

Descripció: Un mapa que reflexa els serveis gratuïts als que poden accedir persones refugiades i immigrants sense recursos a la ciutat de Madrid a través d’una web que mostra els recursos disponibles i la seva forma d’accés, de forma GEO localitzada i en varis idiomes.

Autor (any edició):  2019, Mundo en Movimiento

Idiomes: espanyol, anglès i francès

Dirigit a: professionals, usuaris

Cost: gratuït

Més informació: https://madridforall.org/

Paraules clau: mapa, accés, recurs